Kombinace

Hráč, který provádí kombinaci, na jejím začátku obvykle obětuje jednu, případně postupně i více svých figur. Pak následuje série vynucených tahů a na konci kombinace hráč, který kombinaci provedl, získá oproti stavu před kombinací určitou výhodu. Můžete to být mat, materiální výhoda, třeba jen jednoho pěšce, ale také i to, že v horším postavení získá remízu patem, věčným šachem nebo přechodem do remízové koncovky.

Šachy jsou myšlenkově bohatá hra, při které je potřeba nemálo tvořivosti, fantazie, ale přesto se řada věcí dá naučit. Platí to rozhodně pro zahájení a koncovky, ale i pro taktiku a strategii střední hry.

Je to tím, že od 15. století, kdy vznikla současná podoba šachů, se sehrály milióny partií (v MegaDatabase 2022 je přes 9 miliónů partií z let 1560 až 2021) a tak si můžete říct:

„No jó, vždyť ta moje pozice se hodně podobá té, ve které kdysi Aljechin porazil Rétiho, co kdybych to zkusil podobně?“.

Chce to jen si přehrávat partie, řešit diagramy a občas si taky něco zapamatovat.

Při studiu kombinací budeme řešit tři problémy:

  1. poznat, že daná pozice se dá řešit kombinací - motiv kombinace
  2. vědět, co chceme dosáhnou (mat, materiální výhoda, pat, věčný šach, remízová pozice) – téma kombinace
  3. najít cestu, jak toho dosáhnout – idea kombinace

 My se zaměříme hlavně na 3. bod. Uvedeme si spoustu příkladů na ideje kombinací tak, abyste je pak snadno našli i ve vašich partiích.

Nejprve ale k 1. bodu - jak poznat, že určitou pozici lze řešit kombinačně.


Kdy je pozice zralá na kombinaci

Několik poznámek k motivům kombinaci

pdf | 360 kB Stáhnout soubor

Kombinační ideje

Velice pěkné zpracování tématu kombinace na webu My-chess

Ideje kombinací 1

Ideje kombinací - výukové

Ideje kombinací - dvojtažky

Ideje kombinací - trojtažky

Ideje kombinací - obtížnější

A neméně pěkná videa IM Davida Kaňovského

Ideje kombinací


Zavlečení

Zavlečení

Vysvětlení a základní diagramy

pdf | 273.8 kB Stáhnout soubor
Zavlečení

30 diagramů na téma zavlečení do dvojího úderu, vazby, napíchnutí nebo do některé formy odtahu.

pdf | 301.1 kB Stáhnout soubor

Odvlečení

Odvlečení

Vysvětlení a základní diagramy

pdf | 277.5 kB Stáhnout soubor
Odvlečení

24 diagramů na téma odvlečení.

pdf | 359.7 kB Stáhnout soubor

Zničení obrany

Zničení obrany

Vysvětlení a základní diagramy

pdf | 275.8 kB Stáhnout soubor
Zničení obrany

Dalších 8 diagramů

pdf | 280 kB Stáhnout soubor

Blokáda

Blokáda

Vysvětlení a základní diagramy

pdf | 268.2 kB Stáhnout soubor
Blokáda

Dalších 12 diagramů s řešením

pdf | 350.4 kB Stáhnout soubor