Základní maty

Mat dvěma věžemi

Vysvětlení pomocí videí na YouTube

Jaroslav Bureš

Mat dvěma věžemi

Joe Chess

Mat dvěma věžemi

Kateřina Němcová

Mat dvěma věžemi

My-Chess

Mat dvěma věžemi


Mat dámou

Vysvětlení pomocí videí na YouTube

Jaroslav Bureš

Mat dámou

Kateřina Němcová

Mat dámou

Výklad a procvičování na My-Chess

Mat dámou


Mat věží

Vysvětlení pomocí videí na YouTube

Mat věží

1. diagram
2. diagram
3. diagram
4. diagram

Kateřina Němcová

Mat věží od 7:10 minut

My-Chess

Mat věží


Mat dvěma střelci

Vysvětlení pomocí videí na YouTube

Kateřina Němcová

Mat dvěma střelci