6. Planimetrie

Co je potřeba znát ke zvládnutí této kapitoly

  1. Základní planimetrické pojmy
  2. Pythagorova věta
  3. Řešení pravoúhlého trojúhelníku: goniometrické funkce ostrého úhlu
  4. Řešení obecného trojúhelníku: sinová, kosinová věta
  5. Podobnost trojúhelníků
  6. Obvody a obsahy rovinných obrazců

1. Základní planimetrické pojmy


2. Pythagorova věta

Teorie pdf | 390.6 kB Stáhnout soubor

3. Řešení pravoúhlého trojúhelníku

Vše potřebné k zopakování tohoto tématu je zde.


4. Řešení obecného trojúhelníku


Videa na YouTube

Sinová věta

Kosinová věta


Videa na YouTube

Planimetrie - řešené příklady z testů Podzim 2020 až Ilustrační 2013


Příklady z testů Cermat

Planimetrie

Příklady s výsledky

pdf | 1.9 MB Stáhnout soubor