4. Funkce

Co je potřeba znát ke zvládnutí této kapitoly

 1.  Základní pojmy
 2.  Konstantní funkce
 3.   Lineární funkce
 4.   Kvadratická funkce
 5.   Nepřímá úměrnost
 6.   Lineární lomená funkce
 7.   Exponenciální funkce
 8.   Logaritmická funkce
 9.   Exponenciální rovnice
10.  Logaritmické rovnice
11.  Goniometrické funkce
12.  Goniometrické rovnice

Většina témat je zpracována v Matematika/Funkce, témata vhodná pouze pro maturitu jsou zde., 


4. Kvadratická funkce


11. Goniometrické funkce


12. Goniometrické rovnice


Příklady z testů Cermat

Funkce

Příklady s výsledky

pdf | 2 MB Stáhnout soubor