8. Planimetrie

Základní planimetrické pojmy

Základní planimetrické pojmy

Úhly, trojúhelník, rovnoběžník

pdf | 501.5 kB Stáhnout soubor

Shodná zobrazení

Shodná zobrazení v soustavě souřadnic

Příklady s řešením

pdf | 359.7 kB Stáhnout soubor

Rovinné obrazce

Rovinné obrazce

Příklady na výpočet obsahů a obvodů rovinných obrazců s řešením

pdf | 672.4 kB Stáhnout soubor