16. Analytická geometrie

Soustava souřadnic

Soustava souřadnic

Příklady s obrázky a výsledky

pdf | 738.2 kB Stáhnout soubor

Vzdálenost bodů, střed úsečky


Vektory

Vektory

Přehled teorie

pdf | 603.3 kB Stáhnout soubor
Souřadnice vektoru

Jak určit souřadnice vektoru, je-li zadán graficky v soustavě souřadnic.

pdf | 458 kB Stáhnout soubor
Příklady na vektory, 1. část

Ŕešené příklady

pdf | 546.4 kB Stáhnout soubor
Příklady na vektory, 2. část

Řešené příklady

pdf | 658.9 kB Stáhnout soubor

Parametrické vyjádření přímky

Parametrické vyjádření přímky

Teorie, vzorové příklady

pdf | 537.4 kB Stáhnout soubor
Parametrické vyjádření přímky

Řešené příklady

pdf | 399 kB Stáhnout soubor

Obecná rovnice přímky

Obecná rovnice přímky

Teorie, základní příklady s postupem řešení

pdf | 630.5 kB Stáhnout soubor
Obecná rovnice přímky

Řešené příklady

pdf | 546.4 kB Stáhnout soubor
Zvláštní polohy přímek

Rovnice přímek, které jsou rovnoběžné s osou x nebo s osou y

pdf | 373 kB Stáhnout soubor

Směrnicový tvar rovnice přímky

Směrnicový tvar rovnice přímky

Teorie, řešené příklady

pdf | 558 kB Stáhnout soubor