6. Lineární rovnice, nerovnice a jejich soustavy

Lineární rovnice

Řešené příklady

pdf | 344.8 kB Stáhnout soubor
Rovnice s neznámou ve jmenovateli

Řešené příklady

pdf | 366 kB Stáhnout soubor
Úpravy vzorců

Řešené příklady

pdf | 394.3 kB Stáhnout soubor
Soustavy dvou lineárních rovnic o dvou neznámých

Řešené příklady

pdf | 357.7 kB Stáhnout soubor
Lineární nerovnice

Řešené příklady

pdf | 498.6 kB Stáhnout soubor
Soustavy lineárních nerovnic

Řešené příklady

pdf | 357.6 kB Stáhnout soubor
Lineární nerovnice, Soustavy lineárních nerovnic

Samostatná práce

Příklady s uvedením postupu řešení

pdf | 347.3 kB Stáhnout soubor

Videa na YouTube

Playlist Rovnice s neznámou ve jmenovateli

Vysvětlení složitějších rovnic s neznámou ve jmenovateli, seznam zde.

Playlist Úpravy vzorců

Vysvětlení složitějších úprav, seznam zde.

Playlist Soustavy dvou lineárních rovnic o dvou neznámých, seznam zde.