3. Rovnice, nerovnice

Co je potřeba znát ke zvládnutí této kapitoly

1. Lineární rovnice, rovnice s neznámou ve jmenovateli
2. Úpravy vzorců
3. Soustavy dvou lineárních rovnic o dvou neznámých
4. Lineární nerovnice
5. Soustavy lineárních nerovnic
6. Nerovnice v podílovém a součinovém tvaru
7. Slovní úlohy
8. Kvadratické rovnice
9. Kvadratické nerovnice

 


4. Lineární nerovnice


6. Nerovnice v podílovém a součinovém tvaru

Nerovnice s neznámou ve jmenovateli

Teorie a řešené příklady

pdf | 409.2 kB Stáhnout soubor
Nerovnice v podílovém a součinovém tvaru

Příklady s vysvětlením postupu řešení

pdf | 508 kB Stáhnout soubor

7. Slovní úlohy


8. Kvadratické rovnice

Vše potřebné je zde.


9. Kvadratické nerovnice

Kvadratické nerovnice

Přehled teorie, příklady, jeden řešený

pdf | 415.3 kB Stáhnout soubor

Příklady z testů Cermat

Rovnice, nerovnice

Příklady s výsledky

pdf | 929.8 kB Stáhnout soubor
Rovnice, nerovnice

Ŕešené příklady

pdf | 1 MB Stáhnout soubor