Pěšcové koncovky

My-Chess

Následující odkazy vás zavedou na stránky My-Chess, kde se můžete jednotlivá témata naučit, zahrát si, procvičovat.

Čtverec

Opozice - vysvětlení pojmu opozice v Šachopedii

Král a pěšec proti králi

Kritická pole

Mezní pole

Past

Bodyček

Pohyb po diagonále

Vzdálený volný pěšec

Krytý volný pěšec

Samokrycí formace

Nebezpeční pěšci

Pěšcové slabiny

Pěšcový průlom

Aktivní král

Volná tempa

Nevýhoda tahu

Trojúhelník