4. Mocniny

Videa na YouTube

Věty pro počítání s mocninami s přirozeným exponentem

Násobení mocnin
Dělení mocnin
Umocňování mocniny
Mocnina součinu
Mocnina podílu

Všech 20 příkladů z dokumentu Mocniny s přirozeným exponentem, Řešené příklady

1. až 5. příklad
6. až 10. příklad
11. až 15. příklad
16. až 20. příklad

Všech 13 příkladů z dokumentu Mocniny s celočíselným exponentem, Řešené příklady

Základní pravidla
1. až 3. příklad
4. až 6. příklad
7. až 9. příklad
10. až 13. příklad